LL500

Produktfamiljen LL500 möjliggör energieffektivt byggande. Värmeisoleringen är den bästa på marknaden (U-värde 0,11 W/m2) och tack vare den gjutna strukturen är väggstrukturernas luftresistans absolut och den höga densiteten jämnar ut temperaturfluktuationerna.

Tillsammans med noggrann planering och kompatibla strukturhelheter kan man med de isolerade LL500-betongblocken genomföra passivhus och nära nog nollenergibyggnader även i Skandinaviens krävande förhållanden.

Bättre energieffektivitet är gynnsamt både för miljö och människa. Byggnadernas emissioner och totalförbrukning minskar, uppvärmningskostnaderna minskar och boendekomforten ökar.

Blev du intresserad av produkten?

Lämna en offertbegäran eller kontakta försäljningen direkt:
Sverige: tfn +46 (0)760260890 / mikael.nordlund@lammi.se
Finland: tfn +358 207 530 499 / lammin.betoni@lammi.fi

Tekniska data om produktfamiljen LL500
U-värde*0,11 W/m²K
Betongåtgång133 l/m²
Blockåtgång8,33 st./m²
Den färdiga väggens vikt550 kg/m²
BrandbeteendeA1
Ljudisolering, Rw**51 dB
Anvisningar och dokument
Prestandadeklaration (DoP)Ladda ned PDF
Miljödeklaration (EPD)Ladda ned PDF
ProduktcertifikatLadda ned PDF
ArbetsinstruktionLadda ned PDF
Planeringsanvisningar (på finska)Ladda ned PDF
Produkt- och förpackningsuppgifter
ProduktbeteckningLL500
Vikt28 kg
Mått600x500x200 mm
Stycken per lastpall24 st./lastpall
Lastpallens vikt700 kg
FörsäljningPallvis

Grunden till produktfamiljen LL500 utgörs av ett rakt 600 mm långt isolerat betongblock. Blockets grundstruktur är bekant sedan många år och därför säker. Värmeisoleringen består av en kärna av EPS-grafit, som har blockskal utrustade med rejält tilltagna gjuthål på båda sidorna.

Grundförutsättningen för en säker, hälsosam och trivsam inomhusmiljö i ett energieffektivt genomförande är en byggnadsfysikaliskt fungerande, oerhört luftresistant beklädnad på byggnaden. Luftresistansen och isoleringen minimerar även byggnadens uppvärmnings- och nedkylningsbehov efter årstiderna.

I en fungerande lösning går god energieffektivitet, inomhusluft av hög kvalitet och trivsamma värmeförhållanden hand i hand.

Produkt- och förpackningsuppgifter
ProduktbeteckningLL500K
Vikt24 kg
Mått500x500x200 mm
Stycken per lastpall24 st./lastpall
Lastpallens vikt600 kg
FörsäljningStyckvis

Byggnadens hörn har stor betydelse för förmågan att bibehålla värmen. Med hörnblocken i produktfamiljen LL500 säkerställs en enhetlig värmeisolering för hela byggnadens hörn. Blockets struktur planeras så att armeringsstålen kan enkelt monteras både i inner- och ytterskalet och så att gjutningen är enkel att genomföra.

Eftersom hörnblocken är symmetriska och av storleken 500 x 500 x 200 mm samt stapelbara, kan man med hjälp av dem även genomföra fönster som löper rakt från byggnadens innerhörn. Detta ger frihet i planeringen.

Produkt- och förpackningsuppgifter
ProduktbeteckningLL500P
Vikt29 kg
Mått600x500x200 mm
Stycken per lastpall24 st./lastpall
Lastpallens vikt680 kg
FörsäljningStyckvis

Förkapade ändblock gör det enkelt att skapa dörr- och fönsteröppningar i byggnaden. Vid användning av ändblock behöver man inte göra arbetsdryga gjutningar vid öppningar.

Ändblockets blockskal har förkapats till 200/400 mm, varvid överlappningen är enkel att genomföra genom att såga av blockets isoleringsdel. Blocket kan användas i sin fulla längd om 600 mm eller genom att såga av isoleringen i delar om 200 m och 400 mm.

Produkt- och förpackningsuppgifter
ProduktbeteckningLL5004
Vikt19 kg
Mått400x500x200 mm
Stycken per lastpall24 st./lastpall
Lastpallens vikt480 kg
FörsäljningPallvis

Produktfamiljen LL500 omfattar ett 400 mm långt delblock. Blocket används i anslutning till hörnblocket för att åstadkomma överlappning vid stapling av block. Blocket används dessutom i alla de användningsändamål i vilka man inte kan använda ett rakt 600 mm långt grundblock.

Vår produktfamilj är den mest omfattande på marknaden och en genomtänkt helhet. När en byggnad utformas med en 2M-modulfördelning erbjuder vi färdiga produkter för objektet. På det här sättet undviker man arbetsdryg gjutning och bearbetning av blocket.

Produkt- och förpackningsuppgifter
ProduktbeteckningLL5003
Vikt29 kg
Mått600x500x200 mm
Stycken per lastpall24 st./lastpall
Lastpallens vikt730 kg
FörsäljningStyckvis

För första gången erbjuder vi nu även en produkt som lämpar sig för planering av horisontella 1M-moduler. Detta ger anmärkningsvärd frihet i planeringen och blocken behöver inte bearbetas med diamantkapskivor på byggarbetsplatsen.

Blockskalen på det 600 mm långa blocket har förkapats med en fördelning på 300/300 mm. Blocket kapas enkelt i delar genom att såga av isoleringen med en handsåg. På det här sättet undviker man arbetsdryg gjutning och bearbetning av blocket.

Produkt- och förpackningsuppgifter
ProduktbeteckningKAP
Vikt14 kg
Mått600 x 175 x 200 mm
Stycken per lastpall72 st./lastpall
Lastpallens vikt1070 kg
FörsäljningPallvis

Det kapade blocket används som en del av väggkonstruktionen i mellanbjälklag, ventilerade bottenbjälklag och ofta även i takbjälklag. Med hjälp av det blir det enkelt att genomföra anslutande strukturer, såsom hålplattor. Det kapade blocket monteras som en del av väggbeklädnaden. Vid motsvarande punkt monteras hålplattorna på det gjutna innerskalet. Därefter monteras eventuell ytterligare isolering samt de till hålplattorna hörande sprintar och ringstål. Konstruktionen i sig fungerar då som foggjutform.

Den 175 mm breda produkten kan användas i alla typer av väggar med isolerade betongblock. I bredare väggar (LL400 och LL500) monteras tilläggsisoleringen mellan blockets isolering och foggjutningen före foggjutningen. Tilläggsisoleringens tjocklek bestäms i enlighet med strukturplanen och strukturtypen.

Blev du intresserad av produkten?

Lämna en anbudsbegäran eller kontakta försäljningen direkt:
tfn +46 (0)760260890 / mikael.nordlund@lammi.se