EMH350

EMH350 det av alla isolerade skalblock som har funnits längst på marknaden i Finland. Det är ett bra val för delvis uppvärmda utrymmen, såsom garage, förråd och industrihallar. Blocket används mycket även i grunder och källarvåningar.

Betong är ett hållbart material. Det varken murknar eller möglar, då det inte innehåller några som helst organiska material. Med anledning av detta är isolerade betongblock fukttekniskt ett av de mest tillförlitliga byggmaterialen. De rekommenderas också för användning i källarvåningar och förutom stenhus, även i trähus, grunder och våtrumsväggar.

EMH350-blockets U-värde är 0,25 W/m²K.

Blev du intresserad av produkten?

Lämna en offertbegäran eller kontakta försäljningen direkt:
Sverige: tfn +46 (0)760260890 / mikael.nordlund@lammi.se
Finland: tfn +358 207 530 499 / lammin.betoni@lammi.fi

Tekniska data om produktfamiljen EMH350
U-värde*0,25 W/m²K
Betongåtgång125 l/m²
Blockåtgång8,33 st./m²
Den färdiga väggens vikt550 kg/m²
BrandbeteendeA1
Ljudisolering, Rw**51 dB
Anvisningar och dokument
Prestandadeklaration (DoP)Ladda ned PDF
Miljödeklaration (EPD)Ladda ned PDF
ProduktcertifikatLadda ned PDF
ArbetsinstruktionLadda ned PDF
Planeringsanvisningar (på finska)Ladda ned PDF
Produkt- och förpackningsuppgifter
ProduktbeteckningEMH350
Vikt28 kg
Mått600x350x200 mm
Stycken per lastpall36 st./lastpall
Lastpallens vikt1070 kg
FörsäljningPallvis

Det 600 m långa och 350 mm breda isolerade betongblocket är huvudprodukten i produktfamiljen EMH350. Mellan blockskalen med gjuthål har man med laxstjärtsfog fäst en isoleringskärna av EPS-grafit, vilket garanterar god värmeisolering.

Byggande med isolerade betongblock går snabbt, eftersom blocken inte muras, utan de staplas på varandra. Samtidigt armeras strukturen och isoleringsfogarna tätas med polyuretanskum. Det är enkelt att installera nödvändig husteknik, såsom elrör, eldosor och vattenledningsrör med tappkransfästen i de rejält tilltagna gjuthålen. Slutligen gjuts strukturens gjuthål fulla med betongmassa.

Produkt- och förpackningsuppgifter
ProduktbeteckningEMHK
Vikt28 kg
Mått550x350x200 mm
Stycken per lastpall36 st./lastpall
Lastpallens vikt1050 kg
FörsäljningStyckvis

Med ett 350 mm hörnblock är det enkelt att skapa de inre och yttre hörnen för en vägg av isolerade skalblock. Blockets struktur är utformat så att värmeisoleringen löper enhetligt utmed hela hörnet. Hörnblocken kan vändas upp och ned. På det här sättet åstadkoms en 2M-överlappning (200 mm), vilket gör blockstaplingen mer stabil. I planeringen lönar det sig att observera att blocket är 550 mm långt. 2M-moduldimensioneringen görs då på väggens inneryta.

De väl tilltagna gjuthålen och spåren som gjorts för armeringsstålet garanterar en enhetlig struktur och enkelt genomförande också med tanke på byggobjektets hörn.

Produkt- och förpackningsuppgifter
ProduktbeteckningEMHP
Vikt29 kg
Mått600x350x200 mm
Stycken per lastpall36 st./lastpall
Lastpallens vikt1100 kg
FörsäljningStyckvis

Förkapade ändblock gör det enkelt att skapa dörr- och fönsteröppningar i byggnaden. Vid användning av ändblock behöver man inte göra arbetsdryga gjutningar vid öppningar.

Ändblockets blockskal har förkapats till 200/400 mm, varvid överlappningen är enkel att genomföra genom att såga av blockets isoleringsdel. Blocket kan användas antingen i sin fulla längd på 600 mm eller genom att såga av isoleringsdelen. På så sätt får man ett ändblock som är 400 mm långt. Den överblivna 200 mm långa blockdelen kan användas i väggen som vanligt.

Produkt- och förpackningsuppgifter
ProduktbeteckningEMH2
Vikt28 kg
Mått600x350x200 mm
Stycken per lastpall36 st./lastpall
Lastpallens vikt1070 kg
FörsäljningPallvis

Till produktfamiljen EMH350 hör ett 600 mm långt förkapat delblock. Blocket används i alla de användningsändamål i vilka man inte kan använda ett rakt 600 mm långt grundblock. Blockets blockskal har förkapats så att man av blocket får en 200 mm och en 400 mm lång del genom att såga av isoleringen med en handsåg.

Vår produktfamilj är den mest omfattande på marknaden och en genomtänkt helhet. När en byggnad utformas med en 2M-modulfördelning erbjuder vi färdiga produkter för objektet. På det här sättet undviker man arbetsdryg gjutning och bearbetning av blocken på byggarbetsplatsen.

Produkt- och förpackningsuppgifter
ProduktbeteckningKAP
Vikt14 kg
Mått600 x 175 x 200 mm
Stycken per lastpall72 st./lastpall
Lastpallens vikt1070 kg
FörsäljningPallvis

Det kapade blocket används som en del av väggkonstruktionen i mellanbjälklag, ventilerade bottenbjälklag och ofta även i takbjälklag. Med hjälp av det blir det enkelt att genomföra anslutande strukturer, såsom hålplattor. Det kapade blocket monteras som en del av väggbeklädnaden. Vid motsvarande punkt monteras hålplattorna på det gjutna innerskalet. Därefter monteras eventuell ytterligare isolering samt de till hålplattorna hörande sprintar och ringstål. Konstruktionen i sig fungerar då som foggjutform.

Den 175 mm breda produkten kan användas i alla typer av väggar med isolerade betongblock. I bredare väggar (LL400 och LL500) monteras tilläggsisoleringen mellan blockets isolering och foggjutningen före foggjutningen. Tilläggsisoleringens tjocklek bestäms i enlighet med strukturplanen och strukturtypen.

Blev du intresserad av produkten?

Lämna en anbudsbegäran eller kontakta försäljningen direkt:
tfn +46 (0)760260890 / mikael.nordlund@lammi.se