Isolerade betongblock

Isolerade betongblock, som lämpar sig för ytterväggar i små-, rad- och flervåningshus, kommer till sin rätt när man vill betona väggens hållfasthet, täthet, massivitet och god isoleringsförmåga.