Lammi Tassu

Tassu ger en enkel, snabb och förmånlig metod för att bygga en husgrund. Med hjälp av den färdigt armerade formen kan byggnadens fundament tillverkas och gjutas på en dag. Den patenterade prefabricerade formen Tassu är lämplig för byggnation året runt och erbjuder en snabb, enkel och kostnadseffektiv lösning för att genomföra byggnadernas grund.