Lammi skalblock

Skalblockens vertikala dimension är diamantslipad till exakt storlek. Tack vare detta är också höga strukturer enkla och snabba att montera. Arbetet underlättas dessutom av änd- och hörnblock. I skalblocksstrukturer blir tjockleken på skyddsbetongens armering alltid tillräckligt tjock. Med armerade skalblock åstadkoms en massiv, tät och hård, väl ljudisolerad, obrännbar struktur som inte murknar. Före gjutningen kan man montera nödvändig teknik inuti skalblocksstrukturen. På det här sättet undviker man arbetsdryga ingjutningar i väggen.