LL400

Produkterna i familjen av 400 mm breda isolerade betongblock är ett säkert val för energieffektivt byggande. Energieffektiviteten hos en gjuten betongvägg baseras på utmärkt värmeisolering, täthet och värmelagringskapacitet tack vare dess höga densitet.

Den gjutna strukturen ger utmärkt bärförmåga och hållfasthet. Gjuthålen möjliggör installation av armeringsstål både horisontellt och vertikalt. Strukturen dimensioneras som vertikala struktur, vilket garanterar en utmärkt bärförmåga. Därför används isolerade betongblock förutom i stenhus, även i synnerhet i källarvåningar som kräver jordtrycksmotstånd.

Förutom god bärförmåga ger kompatibiliteten mellan produktfamiljens delar också frihet vid planeringen. Tack vare sin höga densitet är den gjutna stenväggen sval på sommaren och varm på vintern.

U-värdet för produktfamiljen LL400 är 0,17 W/m².

Blev du intresserad av produkten?

Lämna en offertbegäran eller kontakta försäljningen direkt:
Sverige: tfn +46 (0)760260890 / mikael.nordlund@lammi.se
Finland: tfn +358 207 530 499 / lammin.betoni@lammi.fi

Tekniska data om produktfamiljen LL400
U-värde*0,17 W/m²K
Betongåtgång133 l/m²
Blockåtgång8,33 st./m²
Den färdiga väggens vikt550 kg/m²
BrandbeteendeA1
Ljudisolering, Rw**51 dB
Anvisningar och dokument
Prestandadeklaration (DoP)Ladda ned PDF
Miljödeklaration (EPD)Ladda ned PDF
ProduktcertifikatLadda ned PDF
ArbetsinstruktionLadda ned PDF
Planeringsanvisningar (på finska)Ladda ned PDF
Produkt- och förpackningsuppgifter
ProduktbeteckningLL
Vikt25 kg
Mått600 x 400 x 200 mm
Stycken per lastpall36 st./lastpall
Lastpallens vikt1000 kg
FörsäljningPallvis

Grunden till produktfamiljen LL400 utgörs av ett rakt 600 mm långt isolerat betongblock. Blockkonstruktionen består av två blockskal utrustade med väl tilltagna gjuthål och en EPS-kärna av grafit som är fäst mellan dem med en tappfog.

Blockens struktur och komponenternas kompatibilitet gör det enkelt att bygga felfritt. Stenarna staplas på varandra, isoleringselementen fästs ihop med polyuretanskum, strukturen armeras och fylls med betongmassa. Före gjutningen installeras även nödvändig husteknik i blockens gjuthål.

Genom att gjuta gjuthålen fulla säkerställer man en god bärförmåga för väggen samt en enhetlig, fullständigt tät och massiv väggstruktur. Tillsammans säkerställer dessa egenskaper en utomordentlig värmelagringskapacitet för ytterväggen.

Produkt- och förpackningsuppgifter
ProduktbeteckningLLK
Vikt24 kg
Mått600 x 400 x 200 mm
Stycken per lastpall36 st./lastpall
Lastpallens vikt1050 kg
FörsäljningStyckvis

Med ett 400 mm hörnblock är det enkelt att skapa de inre och yttre hörnen för en vägg av isolerade betongblock. Blockets struktur är utformat så att värmeisoleringen är enhetlig för hela hörnet. Hörnblocket kan vändas upp och ned beroende på krav. På det här sättet åstadkoms även en 2M-överlappning (200 mm), vilket gör blockstaplingen mer stabil.

De väl tilltagna gjuthålen och spåren som gjorts för armeringsstålet garanterar en enhetlig struktur och enkelt genomförande också med tanke på byggobjektets hörn.

Produkt- och förpackningsuppgifter
ProduktbeteckningLLP
Vikt27 kg
Mått600 x 400 x 200 mm
Stycken per lastpall36 st./lastpall
Lastpallens vikt950 kg
FörsäljningStyckvis

Förkapade ändblock gör det enkelt att skapa dörr- och fönsteröppningar i byggnaden. Vid användning av ändblock behöver man inte göra arbetsdryga gjutningar vid öppningar.

Ändblockets blockskal har förkapats till 200/400 mm, varvid överlappningen är enkel att genomföra genom att såga av blockets isoleringsdel. Blocket kan användas antingen i sin fulla längd på 600 mm eller genom att såga av isoleringsdelen. På så sätt får man ett ändblock på 400 mm. Den överblivna 200 mm långa blockdelen kan användas i väggen som vanligt.

Produkt- och förpackningsuppgifter
ProduktbeteckningLL2
Vikt25 kg
Mått600 x 400 x 200 mm
Stycken per lastpall36 st./lastpall
Lastpallens vikt950 kg
FörsäljningPallvis

Till produktfamiljen LL400 hör ett 600 mm långt förkapat delblock. Blocket används i alla de användningsändamål i vilka man inte kan använda ett rakt 600 mm långt grundblock. Blockets blockskal har förkapats så att man av blocket får en 200 mm och en 400 mm lång del genom att såga av isoleringen med en handsåg.

Vår produktfamilj är den mest omfattande på marknaden och en genomtänkt helhet. När en byggnad utformas med en 2M-modulfördelning erbjuder vi färdiga produkter för objektet. På det här sättet undviker man arbetsdryg gjutning och bearbetning av blocket.

Produkt- och förpackningsuppgifter
ProduktbeteckningKAP
Vikt14 kg
Mått600 x 175 x 200 mm
Stycken per lastpall72 st./lastpall
Lastpallens vikt1070 kg
FörsäljningPallvis

Det kapade blocket används som en del av väggkonstruktionen i mellanbjälklag, ventilerade bottenbjälklag och ofta även i takbjälklag. Med hjälp av det blir det enkelt att genomföra anslutande strukturer, såsom hålplattor. Det kapade blocket monteras som en del av väggbeklädnaden. Vid motsvarande punkt monteras hålplattorna på det gjutna innerskalet. Därefter monteras eventuell ytterligare isolering samt de till hålplattorna hörande sprintar och ringstål. Konstruktionen i sig fungerar då som foggjutform.

Den 175 mm breda produkten kan användas i alla typer av väggar med isolerade betongblock. I bredare väggar (LL400 och LL500) monteras tilläggsisoleringen mellan blockets isolering och foggjutningen före foggjutningen. Tilläggsisoleringens tjocklek bestäms i enlighet med strukturplanen och strukturtypen.

Blev du intresserad av produkten?

Lämna en anbudsbegäran eller kontakta försäljningen direkt:
fn +46 (0)760260890 / mikael.nordlund@lammi.se