Lammi Pelarform

Med pelarformen kan du skapa hållbara grunder för terrasser, staket och olika pelarkonstruktioner för hus.