1. Registerbeskrivning

Registerbeskrivning i enlighet med dataskyddslagen (1050/2018).

 1. Personuppgiftsansvariges namn och adress

Lammin Betoni Oy
Paarmamäentie 8
16 900 LAMMI
FO-nummer: 0150601-1

 1. Registrets namn

Lammin Betoni Oy:s kundregister och register över professionella.

 1. Uppgifternas användningsändamål

Uppgifternas användningsändamål är att sköta och underhålla kundrelationen mellan Lammin Betoni Oy och kunden. Uppgifterna används för fakturering och kundinformation.

 1. Uppgifternas källa

Uppgifterna i kundregistret samlas vanligen in i samband med köpet.

 1. Uppgifternas riktighet

Uppgifternas riktighet kontrolleras inte eller kontrolleras i samband med ärendehanteringen.

 1. Registrets uppgiftsinnehåll

Kundregistret innehåller följande uppgifter:

 • Kundens namn
 • Förnamn
 • Efternamn
 • Postnummer
 • Postkontor
 • Företag
 • Betalningsvillkor
 • Eventuell kontaktperson
 1. Utlämning av uppgifter

Lammin Betoni Oy lämnar inte ut uppgifter till utomstående parter. Lammin Betoni Oy kan lämna ut information i den utsträckning som tillåts och krävs enligt tillämplig lag.

 1. Registerskydd

Varje registrerad person har rätt att se sina uppgifter i registret.

Alla frågor med anknytning till detta kan skickas till: lammin.betoni@lamminbetoni.fi